KM1 LOGO TRƠN

- Mã SP: KM1 LOGO TRƠN

- Size: M, L

- Trọng lượng: <1kg

- Màu sắc: Đa sắc màu