KM1 T GIẤU TEM ĐAI (BÉ)

- Mã SP: KM1 T GIẤU TEM ĐAI (BÉ)

- Size: S

- Trọng lượng: <1kg

- Màu sắc: Đa sắc màu