KM10 CHỮ THẬP

- Mã SP: KM10 CHỮ THẬP

- Size: M, L

- Trọng lượng: <1kg

- Màu sắc: đa sắc màu