KM17 KẾT CỨNG

- Mã SP: KM17 KẾT CỨNG

- Size: M, L

- Trọng lượng: <1kg

- Màu sắc: Đa sắc màu