KM 1T

- Mã SP: KM 1T

- Size: M, L

- Trọng lượng: <1kg

- Màu sắc: Đa sắc màu