KM6 CHỮ

- Mã SP: KM6 CHỮ

- Size: M, L

- Trọng lượng: <1kg

- Màu sắc: đa sắc màu